:: วิธีการเติมเงิน ::
 

           การเติมเงินทางเว็บ ibt.winner.co.th สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

    1. เติมเงินด้วยบัตรเครดิต
    2. เติมเงินผ่านบัญชีออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารต่างๆ

:: วิธีการเติมเงินด้วยบัตรเครดิต

           สำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิต สามารถเติมเงินด้วยบัตรเครดิตได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

           1. เข้าสู่ระบบ โดยเลือกเกมที่ต้องการเติมเงิน แล้วกรอก Username, Password และกรอก Code ตามภาพที่เห็น แล้วคลิกปุ่ม Login

           2. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม แล้วเลือกวิธีการชำระเงินเป็น ชำระผ่านบัตรเครดิต แล้วคลิกปุ่ม ชำระเงิน

           3. กรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม Submit

           4. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันข้อมูล

           5. จากนั้นให้คุณทำตามขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรของธนาคารที่คุณใช้บัตรอยู่ ซึ่งบัตรเครดิตของแต่ละธนาคารจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป

           6. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าจอนี้ให้คลิกปุ่ม Continue

           7. จะกลับมาที่หน้าจอแสดง ผลการชำระเงิน ให้คลิกปุ่ม OK ก็เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการเติมเงินด้วยบัตรเครดิต

 

:: วิธีการเติมเงินผ่านบัญชีออนไลน์

           สำหรับผู้ที่มีบัญชีออนไลน์ หรือ Internet Banking ของธนาคารต่างๆ สามารถเติมเงินผ่าน บัญชีออนไลน์ของคุณได้ ดังนี้

    1. ชำระเงินผ่านบัญชีออนไลน์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Easy Net)
    2. ชำระเงินผ่านบัญชีออนไลน์ ของธนาคารกรุงไทย (KTB Online)
    3. ชำระเงินผ่านบัญชีออนไลน์ ของธนาคารกรุงเทพ (Bualuang iBanking)

วิธีการชำระเงินผ่านบัญชีออนไลน์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Easy Net)

           1. เข้าสู่ระบบ โดยเลือกเกมที่ต้องการเติมเงิน แล้วกรอก Username, Password และกรอก Code ตามภาพที่เห็น แล้วคลิกปุ่ม Login

           2. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม แล้วเลือกวิธีการชำระเงินเป็น ชำระผ่านระบบ Internet Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Comercial Bank) จานั้นคลิกปุ่ม ชำระเงิน

           3. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ SCB Easy Net (สำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสมัครใช้บริการได้จาก ที่นี่) และสำหรับคนที่เปิดใช้บริการแล้ว ก็กรอก Login Name และ Password แล้วคลิก Submit จากนั้นรอสักครู่

           4. ระบบจะตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อส่งรหัส OTP ไปให้ทางโทรศัพท์ หากตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ 3 ตัวหลังว่าถูกต้องแล้วก็คลิก OK

           5. นำรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มากรอก เสร็จแล้วคลิก OK

           6. คลิกปุ่ม OK อีกครั้ง

           7. กรณีที่คุณมีหลายบัญชีจะต้องเลือกบัญชีที่ใช้ชำระเงิน เสร็จแล้วคลิก Submit

           8. ระบบจะแสดงรายระเอียดต่างๆ ของการหักบัญชี เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็คลิก PAY

           9. เมื่อชำระเงินแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกที่ BACK TO MERCHANT

           10. จะกลับมาที่หน้าจอแสดง ผลการชำระเงิน ให้คลิกปุ่ม OK ก็เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการเติมเงินผ่านระบบ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว

 

วิธีการชำระเงินผ่านบัญชีออนไลน์ ของธนาคารกรุงไทย (KTB Online)

           1. เข้าสู่ระบบ โดยเลือกเกมที่ต้องการเติมเงิน แล้วกรอก Username, Password และกรอก Code ตามภาพที่เห็น แล้วคลิกปุ่ม Login

           2. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม แล้วเลือกวิธีการชำระเงินเป็น ชำระผ่านระบบ Internet Banking ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank) จานั้นคลิกปุ่ม ชำระเงิน

           3. จะเข้าสู่ระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย ให้เลือกประเภทผู้ใช้บริการที่คุณใช้งานอยู่

           4. ทำการเข้าสู่ระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย โดยป้อน User Name และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ KTB Online แล้วคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ

           5. เลือกบัญชีที่ต้องการให้ระบบหักเงิน แล้วป้อน Email Address และ Mobile No. (เบอร์โทรศัพท์มือถือ) ถ้าต้องการให้ระบบส่งผลการชำระเงินไปทาง Email หรือ SMS (กรณีขอรับ SMS ธนาคารจะคิดค่าบริการส่ง SMS ตามที่ธนาคารกำหนด) แล้วคลิกปุ่ม ชำระเงิน

           6. ยืนยันการชำระเงิน โดยคลิกปุ่ม ยืนยัน

           7. หลังจากธนาคารทำการหักเงินในบัญชีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินให้ทราบอีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

           8. จะกลับมาที่หน้าจอ ผลการชำระเงินของ (Payment result) ของเว็บ Winner ถ้าการชำระเงินสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (Success)” ดังภาพ ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการชำระเงิน

 

วิธีการชำระเงินผ่านบัญชีออนไลน์ ของธนาคารกรุงเทพ (Bualuang iBanking)

           สำหรับผู้ที่ต้องการเติมเงินผ่านบัญชีออนไลน์ ของธนาคารกรุงเทพ จะต้องเตรียมตัวก่อน ดังต่อไปนี้
           1. เปิดใช้บริการ Bualuang iBanking ก่อน (วิธีการสมัครใช้บริการ คลิกที่นี่)
           2. เปิดให้บริการ ส่งรหัสทาง SMS (OTP) โดยโทรศัพท์ไปที่ Call Center ของ ธ.กรุงเทพ 1333 แล้วแจ้งหน้าหน้าที่ ให้เปิดบริการส่งรหัสทาง SMS (OTP) ให้
           3. ยืนยันการเปิดใช้บริการ OTP โดย Login เข้าสู่ระบบ iBanking ของธนาคารกรุงเทพ แล้วไปที่เมนู กำหนดค่า > เปิดใช้บริการส่งรหัสทาง SMS (OTP)

           หลังจากทำ 3 ขั้นตอนนี้แล้ว ก็จะสามารถเติมเงินผ่านบัญชีออนไลน์ ของธนาคารกรุงเทพได้ โดยมีวิธีการดังนี้

           1. เข้าสู่ระบบ โดยเลือกเกมที่ต้องการเติมเงิน แล้วกรอก Username, Password และกรอก Code ตามภาพที่เห็น แล้วคลิกปุ่ม Login

           2. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติม แล้วเลือกวิธีการชำระเงินเป็น ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) จานั้นคลิกปุ่ม ชำระเงิน

           3. จะเข้าสู่หน้า Login ของระบบ Bualuang iBanking (วิธีการสมัครใช้บริการ คลิกที่นี่) สำหรับผู้ที่เปิดใช้บริการแล้ว ให้กรอก User ID และ Password แล้วคลิก Log On จากนั้นรอสักครู่

           4. จะมีแบบฟอร์มชำระสินค้าและบริการให้กับ บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกบัญชีที่ต้องการใช้ชำระเงิน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ขั้นตอนต่อไป

           5. ระบบจะส่งรหัสยืนยันการทำรายการ (OTP) ไปทาง SMS ให้นำรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มากรอก แล้วคลิก ยืนยัน

           6. ธนาคารจะทำการตัดเงินในบัญชีที่เลือกตามจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินเพื่อยืนยันว่าการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกปุ่ม ออกจากระบบ และย้อนกลับไปเว็บไซต์ของผู้รับชำระ

           7. จะกลับมาหน้าจอผลการชำระเงิน ให้คลิกปุ่ม OK ก็เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการเติมเงิน


 
Copyright©2011 Winner Online Co, Ltd. All rights Reserved
บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด
446/67-71 ชั้นที่ 2-5 อาคารปาร์คอเวนิว 2 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Call Center. 02-391-7494-6,
02-381-3367-71 (9.00 น. - 23.00 น.)
Office. 02-381-5650-53 (09.00 น. - 17.30 น.)
Fax. 02-381-5234 แผนที่